Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Private Mediclinic.
Gevestigd op:

LOCATIE BEEK & DONK
Heuvelplein 87
5741 JJ Beek en Donk

LOCATIE ROERMOND
Minderbroederssingel 6
6041 KJ Roermond

Private Mediclinic staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven op het KVK-nummer 81415184.

Definities
Behandeling: de behandeling die door Private Mediclinic wordt uitgevoerd.

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomsten betreffende de behandeling(en) door Private Mediclinic met de patiënt.

Patiënt: de persoon op die de behandelingsovereenkomst betrekking heeft, oftewel de opdrachtgever.

Private Mediclinic: Private Mediclinic BV onder het KVK-nummer: 81415184 en al haar medewerkers.

Toepassing van de algemene voorwaarden 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelingsovereenkomst bij Private Mediclinic.
 2. Private Mediclinic heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
 3. Van de algemene voorwaarden mag alleen worden afgeweken wanneer Private Mediclinic hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Resultaten behandeling

 1. Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis, dus geen resultaatverbintenis. Ieder persoon is anders waardoor het resultaat bij ieder persoon verschilt. Er kan geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ten alle tijden complicaties optreden.
 2. Het kan nodig zijn om na een behandeling een aanvullende behandeling uit te laten voeren voor een goed eindresultaat.

Behandelingsovereenkomst

 1. Een patiënt tekent een behandelingsovereenkomst. Medewerkers worden nimmer contractpartij van de patiënt.
 2. Private Mediclinic heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

Medewerkingsplicht

 1. De patiënt geeft Private Mediclinic inlichting en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en volgt de adviezen van Private Mediclinic op.
 2. De patiënt dient zich te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN-nummer. Indien een patiënt geen legitimatiebewijs kan tonen mag Private Mediclinic de behandelingsovereenkomst opschorten. De eventuele kosten daarvan komen voor rekening van de patiënt.

Wijzigen, annuleringen en no show van een afspraak 

 1. Indien de patiënt de afspraak wil annuleren of wijzigen, dient de patiënt dit minimaal 48 uur voor de behandeling aan te geven.
 2. Wanneer de patiënt een aanbetaling heeft gedaan voor een behandeling en zich toch bedenkt, dient de patiënt dit binnen 48 uur na de aanbetaling te melden aan info@privatemediclinic.nl. In dat geval restitueert Private Mediclinic de aanbetaling en wordt de behandeling geannuleerd. Mocht dit niet binnen 48 uur worden geannuleerd dan gaat Private Mediclinic ervan uit dat de behandeling door gaat en vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats.
 3. Het verzetten of annuleren van de operatie kan tot 10 dagen voor de operatie kosteloos. Daarna worden er extra kosten in rekening gebracht, deze kosten bedragen €500 bovenop uw aanbetalingsbedrag. Verzetten of annuleren binnen 10 werkdagen in verband met medische redenen is kosteloos mits er een medische verklaring aanwezig is.
 4. Indien de patiënt niet op de afspraak op komt dagen mag Private Mediclinic hier een boete factuur voor sturen van minimaal 50 euro voor declareren. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Geheimhouding 

 1. Private Mediclinic voldoet aan haar geheimhouding, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van deze geheimhouding verplicht.
 2. Private Mediclinic heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Hierbij zal geen enkele statistiek te herleiden zijn tot een individuele patiënt.
 3. Er is een aparte Privacy Policy die weergegeven staat op de website.

Prijswijziging

Private Mediclinic heeft het recht zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt.

Klachtenregeling

 1. Private Mediclinic beschikt over een klachtenregeling die beschreven staat op de website.
 2. Klachten met betrekking tot een behandeling dienen volledig, tijdig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden voldaan, via mail of per post.
 3. Private Mediclinic reageert uiterlijk binnen 5 weken op een klacht.
 4. Private Mediclinic is verzekerd voor aansprakelijkheid bij de VVAA. Daarnaast is Private Mediclinic aangesloten bij de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde).

Betalingsregeling

 1. Bij Private Mediclinicmoet de patiënt direct na de behandeling afrekenen. Dit kan alleen contant of met pin.
 2. Bij operatieve of langdurige behandelingen wordt een aanbetaling van 50% voorafgaand aan de behandeling gefactureerd.

Maak een afspraak

Maak nu uw afspraak voor dé perfecte behandeling die bij u past.
Wij verwelkomen u graag in onze kliniek.

Translate »